Thursday, April 3, 2008

લટ એમની

કો'ક દિ' બસ બે ઘડી દેખાય છે લટ એમની
એમનાથી પણ વધુ શરમાય છે લટ એમની

ગાલના ખંજન સુધી લંબાય છે લટ એમની
ત્યાં સુધીમાં કેટલા વળ ખાય છે લટ એમની

કોઈ દિ' છેડે હવા જો એમની લટને અગર
કાન પાછડ પ્રેમથી લઈ જાય છે લટ એમની

ઢાળવી મૂશ્કેલ છે એ વાતને ગઝલો મહીં
ગાલથી હોઠો સુધી જ્યાં જાય છે લટ એમની

"પ્રેમ" એ ખોવાઈ જ્યારે જાય છે ખ્વાબો મહીં
આંગળીમાં જઈ અને વીંટાય છે લટ એમની
- જિગર જોષી "પ્રેમ"

1 comment:

Anonymous said...

Fantastic.... .yar

shu vakhan karu. ..bov gami. .