Thursday, April 3, 2008

ગઝલ / બની ગયો છું

અવસર વિના લટકતું તોરણ બની ગયો છું
સાચે જ જિંદગીનું ભારણ બની ગયો છું

ક્યારેક કોઈ ચાટે ક્યારેક મારે ઠેબુ
રસ્તા ઉપર રઝડતું વાસણ બની ગયો છું

રૂટીન થઈ ગયું છે ચાવી 'ને ફેંકવાનું
વહેલી સવારમાનું દાતણ બની ગયો છું

રાખી નથી શકાતું છોડી નથી શકાતું
એવી જ ચીજનું હું વળગણ બની ગયો છું

હું સાવ સત્ય બોલું એવું નહીં જ માનો
(પણ)ખોટુ નહિ જ બોલું દરપણ બની ગયો છું

- જિગર જોષી "પ્રેમ"

No comments: