Tuesday, November 10, 2009

હવે આગળ કશે રસ્તો નથી એ પણ હકીકત છે
હું પાછૉ ક્યાયથી વળતો નથી એ પણ હકીકત છે

સતત ફરિયાદ, ઈર્ષાઓ, સખત પીડા ને સીમાઓ
છતાં આ જિંદગી ધક્કો નથી એ પણ હકીકત છે

બધી ડાળે બહારો છે બગીચાઓય મહેકે છે
અને ત્યાં નામનો ટહુકો નથી એ પણ હકીકત છે

સમય જ્યારે મળે ત્યારે તને સંભારતો રહુ છું
સમય ક્યારેય પણ હોતો નથી એ પણ હકીકત છે

ભલે એમાંય છે તોફાન, ભરતી - ઓટ, મોજા, 'પ્રેમ',
છતાં આ આંખ એ દરિયો નથી એ પણ હકીકત છે

- જિગર જોષી 'પ્રેમ'

No comments: