Thursday, February 5, 2015

ગઝલ : ઊગવાનું છે : જિગર જોષી ‘પ્રેમ’

યાદ છે? તારે શું થવાનું છે?
: ભીંત તોડી ને ઊગવાનું છે.

ફ્ક્ત આંખો સુધી જવાનું છે?
કે પછી એમાં ડૂબવાનું છે?

પાને પાને છે ઝેર પુસ્તકમાં,
પાને પાનું આ ચૂમવાનું છે.

જે છે એનું કશું જ મૂલ્ય નથી!
જે નથી એનું ઝૂરવાનું છે.
 

સ્હેજ આંખો હજી તું ખોલ ‘જિગર’!
આંસુને પાછું મૂકવાનું છે.

No comments: