Saturday, July 24, 2010

અછાંદસ : નિખાલસપણે : જિગર જોષી ‘પ્રેમ’

વાદળાઓના હાથથી
છુટી ગયેલી ભીનાશ
ગઇ કાલે મારા શહેરમાં ભૂલી પડી હતી ભટકેલા મુસાફરની જેમ.
સ્વભાવગત એણે મને સરનામું પૂછ્યું
: ને મેં
નિખાલસપણે મારી આંખો સામે આંગળી ચીંધી દીધી.

No comments: